Καταγραφή απόψεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021 – 2027

 

Ανοιχτή Διαβούλευση διενεργεί το Υπουργείο Γεωργίας

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2021-2027, το οποίο θα αντικαταστήσει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διενέργεια ευρείας διαβούλευσης, με στόχο την ετοιμασία της ανάλυσης SWOT, καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναρτηθεί σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα www.paa.gov.cy, μέσω του οποίου καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος, μέχρι τις 31/10/2019, να καταγράψει τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν, αφού μελετηθούν, θα αποτελέσουν οδηγό για καλύτερη στόχευση των μέτρων και προτεραιοτήτων που θα περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΓΠ 2021-2027.

Η εν λόγω συνεισφορά εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη και εκτιμητέα, γι’ αυτό καλούνται να συνδράμουν εποικοδομητικά στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα της χώρας και στήριξη των γεωργών.