Ημερίδα “Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων- Η Ελληνική Πρακτική” Καθοριστικής σημασίας η κατοχύρωση των προϊόντων του νησιού

Πέντε κυπριακά προϊόντα, από τα πολλά που υπάρχουν στο νησί και τα οποία δύναται να καταχωρισθούν ως Γεωγραφικές Ενδείξεις ΠΟΠ ή ΠΓΕ, παρουσίασε το  Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στη σημερινή ημερίδα με θέμα την «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων – Η Ελληνική Πρακτική», στην οποία  έλληνες εμπειρογνώμονες και κύπριοι παραγωγοί παρουσίασαν τις εμπειρίες τους στην προβολή και προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων.

Τα κυπριακά προϊόντα που παρουσιάστηκαν ήταν ο σουτζιούκος, το παστέλι Ανώγυρας, τα αρκατένα Ομόδους, τα σύκα Τυλληρίας και ο τραχανάς, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να ετοιμάσουν φακέλους, για εξέταση τους από την αρμόδια αρχή.

Η διοργάνωση της ημερίδας, εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την κατοχύρωση των ποιοτικών προϊόντων του τόπου μας. Σκοπός της ημερίδας ήταν να συζητηθούν καλές πρακτικές και να δοθεί ουσιαστική ώθηση στην κατοχύρωση προϊόντων μέσα από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς κατοχύρωσης, ως προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Ουσιαστική ώθηση στην ετοιμασία φακέλων

Χαιρετίζοντας την ημερίδα, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ανέφερε πως δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και προβολή των ποιοτικών προϊόντων του τόπου μας, είτε αυτά είναι πρωτογενούς παραγωγής είτε μεταποιημένα. «Η στρατηγική που υιοθετήσαμε προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει στην παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία, μέσω των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και της κατάλληλης σήμανσης, θα ξεχωρίζουν από τα ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών», είπε ο κ. Καδής.  Επεσήμανε, ακόμα, πως στην προσπάθεια αυτή, σημαντική είναι η συμμετοχή και συμβολή όλων των εμπλεκομένων, τονίζοντας ότι μέσω της συγκεκριμένης ημερίδας δίδεται η ευκαιρία για συζήτηση και τροχοδρόμηση λύσεων για όλα τα θέματα που άπτονται της καταχώρισης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  «Ήδη έχει ετοιμαστεί και σύντομα θα υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, η Νομοθεσία για την καθιέρωση του «Κυπριακού Σήματος», μέσω του οποίου ο καταναλωτής στην Κύπρο και στο εξωτερικό θα είναι βέβαιος ότι τα προϊόντα που προμηθεύεται είναι αυθεντικά κυπριακά, άρρηκτα συνδεδεμένα με μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά», τόνισε ο Υπουργός.

Το παράδειγμα της Ελλάδας

Παρουσιάζοντας την εμπειρία της Ελλάδας στην προβολή και προώθηση των παραδοσιακών, αγροτικών προϊόντων, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκος Χαρουτουνιάν, αναφέρθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της γεωργίας αλλά και στην εμπλοκή νέων ανθρώπων σε αυτήν.

Τόνισε πως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας, όπως ο πολυτεμαχισμός του κλήρου και η ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, μαζί με τη μοναδική παράδοση και τα προϊόντα με μακραίωνη ιστορία και παράδοση, εκλαμβάνονται ως ιδιαιτερότητες που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων ποιότητας. «Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα στερεό υπόβαθρο, ως βάση για μελλοντική ανάπτυξη μέσω της στρατηγικής στροφής προς την ποιότητα και την καινοτομία, με στόχο την παραγωγή, κατοχύρωση και εμπορία προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία», είπε.

Από την πλευρά της, η Προϊστάμενη του Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός) ΔΗΜΗΤΡΑ, Μαρία Σπέντζου, έκανε αναφορά στην Εθνική Πολιτική Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα σχήματα πιστοποίησης AGRO. Τα πρότυπα AGRO έχουν εκπονηθεί, όπως είπε, από τον   ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, έτσι ώστε να καθοδηγείται ο παραγωγός στην εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, κατά την οποία μειώνεται η χρήση χημικών σκευασμάτων και οι ανεξέλεγκτες καλλιεργητικές παρεμβάσεις.

Τέλος, ο Ερευνητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Επαμεινώνδας Ευεργέτης, ανέφερε πως η φήμη ενός προϊόντος αλλά και ο δεσμός περιοχής – ποιότητας, είναι οι δύο καθοριστικές παράμετροι για την κατοχύρωση προϊόντων.  Ο κ. Ευεργέτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πατάτα Νάξου (προϊόν ΠΓΕ) αναφέροντας τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της που περιλαμβάνουν την εξαιρετική φήμη, την πρωιμότητα, το μέτριο μέγεθος, την καθαρή εμφάνιση, την ομοιομορφία και το κανονικό σχήμα των κονδύλων και τέλος την απουσία προσβολών, ασθενειών και γενικότερα ελαττωμάτων. Τόνισε, ακόμα, πως τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά έχουν προσδώσει στην «Πατάτα Νάξου» μια ξεχωριστή φήμη στην ελληνική αγορά, ως ένα προϊόν με υψηλά ποιοτικές και σταθερές προδιαγραφές. Η φήμη αυτή συνδέεται και με σημαντικά ιστορικά δεδομένα που εμφανίζονται από την αρχή του σύγχρονου ελληνικού κράτους και φτάνουν μέχρι και τις μέρες μας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τη κ. Νίκη Αγαθοκλέους, η οποία διατηρεί μια οικογενειακή βιοτεχνία στον Αγρό, το επιτυχημένο παράδειγμα του Γλυκού Τριανταφύλλου Αγρού που κατοχυρώθηκε ως προϊόν ΠΓΕ. Η κ. Αγαθοκλέους ανέφερε πως το προϊόν αυτό εξάγεται μέχρι και την Ιαπωνία. Σήμερα, όπως είπε, παράγονται περίπου 90 προϊόντα και τα οποία μπορούν να κατοχυρωθούν.

Τέλος, σε ειδική συνεδρία συζητήθηκαν οι προοπτικές και οι ιδιαιτερότητες της περίπτωσης της κατοχύρωσης της κυπριακής πατάτας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.