Υλοποιείται κανονικά το «Σχέδιο Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα»

Συνάντηση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (ΕΔΠ), είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής.  Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του Υπουργού σχετικά με την πορεία υλοποίησης του «Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα», διαπιστώθηκε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί βαίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή παρουσίασε τη μέχρι σήμερα πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου και συζήτησε πιθανές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν. Στόχος της συνάντησης ήταν, επίσης, να συζητηθεί και να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για το 2020, έτσι ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του ΕΔΠ πριν το τέλος του 2022, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μεταξύ των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν εντός του 2019, συμπεριλαμβάνεται και η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τα έργα που αναμένεται να γίνουν στο Πάρκο για εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  Έχει κατακυρωθεί, επίσης, ο διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης του Σχεδίου, όπως επίσης και ο διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης του κύριου οδικού δικτύου του ΕΔΠ, περιλαμβανομένων και των οδικών προσβάσεων των τοπικών Κοινοτήτων προς το ΕΔΠ.

Με αφορμή τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στη Χερσόνησο του Ακάμα, αποφασίστηκε η άμεση ετοιμασία σχεδίου μετα-πυρικής διαχείρισης, με σκοπό την ορθή αποκατάσταση των οικοτόπων που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Σε διευρυμένη συνάντηση που ακολούθησε, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές, συζητήθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των επισκεπτών που φτάνουν στην περιοχή διά θαλάσσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα από μεγάλο αριθμό θαλάσσιων σκαφών, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ο σχεδιασμός και λήψη των απαραίτητων βραχυπρόθεσμων μέτρων ασφάλειας, πριν την έναρξη της επόμενης της τουριστικής περιόδου, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός και η σήμανση των περιοχών στις οποίες θα επιτρέπεται η διακίνηση και αγκυροβόληση των σκαφών, καθώς και των περιοχών κολύμβησης.