Ικανοποίηση των γεωργών για τα μέτρα αντιμετώπισης του υδατικού ελλείμματος Το πρόβλημα συζήτησαν σήμερα στην Πάφο με τον Υπουργό Γεωργίας

Με τους γεωργούς και τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων της Επαρχίας Πάφου συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, με κύριο θέμα συζήτησης τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της λειψυδρίας στη γεωργία. Στη
διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ότι, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που τα αποθέματα νερού βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με κατανόηση, συνεργασία και συνεννόηση. Τόσο οι γεωργοί, όσο και οι αγροτικές οργανώσεις, έδειξαν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης και φαίνεται ότι θα αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους στην Επαρχία Πάφου.
Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης/ Φυτώριο Αχέλειας, ο Υπουργός άκουσε τους προβληματισμούς των γεωργών και τους ενημέρωσε για την κατάσταση των αποθεμάτων νερού, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Σε κλίμα αλληλοκατανόησης, ανταλλάχτηκαν απόψεις ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί το υδατικό έλλειμμα στην άρδευση διάφορων καλλιεργειών και αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης,
ώστε οι επιπτώσεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες για τους γεωργούς και τις καλλιέργειές τους. Με τα μέτρα, δίνεται η δυνατότητα στις εποχιακές καλλιέργειες να ολοκληρωθούν και στις καλλιέργειες θερμοκηπίου να συνεχιστούν, συντηρούνται οι μόνιμες καλλιέργειες, τερματίζεται η φύτευση νέων εποχιακών καλλιεργειών και οι διαθέσιμες ποσότητες νερού κατανέμονται με δίκαιο τρόπο. Ανάλογα με την κατάσταση των αποθεμάτων, τον Σεπτέμβριο θα εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα παραχώρησης νερού για νέες καλλιέργειες.
Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας συνεχούς παρακολούθησης της υδατικής κατάστασης του τόπου, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων. Η εν λόγω ομάδα, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των ληφθέντων μέτρων και θα συμβάλλει περαιτέρω στην έγκαιρη καταγραφή της κατάστασης των αποθεμάτων νερού, την ενημέρωση και τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων στήριξης για τους γεωργούς.
Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε τους γεωργούς ότι εάν στην πορεία, μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εξοικονόμηση νερού, υπάρξει ευχέρεια για παροχή μεγαλύτερων ποσοτήτων στον γεωργικό τομέα, αυτό θα γίνει, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις.
Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός παρουσίασε επίσης τους ευρύτερους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου προς όφελος του αγροτικού τομέα.