Ικανοποίηση για τη Συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη Νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ – Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας Κώστα Καδή

Την ικανοποίησή του εξέφρασε χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας για τους κανονισμούς που θα διέπουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ), μετά το 2020.  Μετά από πολύωρες και επίπονες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, οι Υπουργοί Γεωργίας κατέληξαν κατά τις χθεσινές πρωινές ώρες, στη διαπραγματευτική θέση των κρατών μελών της ΕΕ για το μέλλον της ΚΑΠ.  Το Συμβούλιο έχει τώρα την πολιτική εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ.

Η δήλωση του Υπουργού Γεωργίας έχει ως εξής:

«Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες αποτελεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια, υπό πέντε διαδοχικές Προεδρίες. Η Κύπρος συμμετείχε ενεργά σε όλες αυτές τις συζητήσεις, με γνώμονα την επίτευξη μιας νέας ΚΑΠ που θα αντιμετωπίζει με δίκαιο τρόπο και θα στηρίζει τους κύπριους αγρότες αλλά και την ευρωπαϊκή γεωργία γενικότερα, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική. Παράλληλα, θα θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ, όπως εκφράζεται από την Πράσινη Συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ως Κύπρος είχαμε ουσιαστικό ρόλο, υποβάλλοντας εποικοδομητικές και συμβιβαστικές προτάσεις για γεφύρωση διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τον αγροτικό τους τομέα. Ορισμένες από τις εισηγήσεις αυτές αποτυπώθηκαν στο κείμενο των κανονισμών.

Σημαντικό στοιχείο για την Κύπρο αποτελεί η απλοποίηση των ελέγχων και η συνεπακόλουθη μείωση της γραφειοκρατίας για τους μικρούς καλλιεργητές, στους οποίους εντάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των κυπρίων αγροτών.

Εξίσου σημαντική είναι και η ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τις δικές τους δράσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους. Επίσης, για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων της Κύπρου ως προς τα ποσά που θα δαπανήσει σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλήφθηκαν στους κανονισμούς πρόνοιες που θα διευκολύνουν τους κύπριους γεωργούς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να πετύχουν τους στόχους τους».

Φωτογραφίες: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών