Η προστασία και η ανάπτυξη των δασών στο επίκεντρο του Συμβουλίου Γεωργίας – Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο Υπουργός Γεωργίας

Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019. Οι Υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν την πορεία των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020 καθώς και τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας μετά το 2020.

Παράλληλα, οι εργασίες του Συμβουλίου θα δώσουν έμφαση και σε θέματα δασοκομίας, στο πλαίσιο των οποίων οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις γύρω από τη Δασική Στρατηγική μετά το 2020, δεδομένου ότι ο δασικός τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης κυκλικής οικονομίας, καθώς και την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για προστασία και αποκατάσταση των δασών του πλανήτη.