Η Κύπρος στηρίζει τη νέα πρωτοβουλία της Γαλλίας για μια νέα Παγκόσμια Συμφωνία για το Περιβάλλον

Θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος συζήτησαν σήμερα σε κατ’ ιδίαν
συνάντηση ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
κ. Κώστας Καδής και ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. René Troccaz.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα πρωτοβουλία της Γαλλίας για μια νέα
Παγκόσμια Συμφωνία για το Περιβάλλον, η οποία θα αποτελέσει το ολοκληρωμένο
θεσμικό πλαίσιο για αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων του περιβάλλοντος σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε τον Γάλλο Πρέσβη ότι η Κύπρος στηρίζει τη νέα αυτή πρωτοβουλία αφού στοχεύει στην ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Ο κ. Κώστας Καδής διαβεβαίωσε επίσης τον κ. Troccaz για την αμέριστη στήριξη της Κύπρου στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Γαλλία στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, μετά και την ολοκλήρωση της ιστορικής Συμφωνίας των Παρισίων για το κλίμα το 2015. Ο Υπουργός τόνισε τη συνεργασία που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών για εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων ενώ τον ενημέρωσε και για τις ενέργειες που έχουν γίνει στη χώρα μας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την περίοδο 2020-2030.
Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις βραχυπρόθεσμες δράσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο καθώς και των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Συμφωνήθηκε, τέλος, η διερεύνηση από τις δύο πλευρές προοπτικών ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα της γεωργίας.