Ημερίδα για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027 με τίτλο «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ»

Το μέλλον της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027 ήταν το θέμα Ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με τίτλο «Νέες προκλήσεις και νέα ΚΑΠ». Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για το νέο προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΑΠ καθώς και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Ημερίδας, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, επισήμανε τις θέσεις της Κύπρου σε σχέση τη νέα ΚΑΠ, τόνισε τη σημασία του γεωργικού τομέα για τη χώρα μας καθώς και την ανάγκη διατήρησης του ύψους των οικονομικών κινήτρων που θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη νέα ΚΑΠ. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, ώστε η στρατηγική για την γεωργία της ΕΕ να είναι φιλική προς το περιβάλλον, τους γεωργούς και τους πολίτες της.

Ο κ. Καδής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ Κρατών Μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μέσω Στρατηγικού σχεδίου, καθώς και στα χρονοδιαγράμματα που αφορούν στην υλοποίηση του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου με στόχο την αποδοτικότερη χρήση των εργαλείων που παρέχονται από τη νέα ΚΑΠ. Τέλος, αναφέρθηκε και στον αυξημένο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, κα Ανδρούλα Γεωργίου, η οποία τόνισε την σημασία της ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για το μέλλον της ΚΑΠ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη προσαρμογής παρεμβάσεων πολιτικής ώστε να ικανοποιούν τοπικές ανάγκες και ευρωπαϊκούς στόχους και στις ενέργειες του Τμήματος Γεωργίας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας αγροτικής πολιτικής που να είναι ελκυστική για τους γεωργούς μας, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τριμελής αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ αλλά και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η γεωργία της ΕΕ. Ο κ. Τάσος Χανιώτης, Δ/ντής της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, παρουσίασε τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ στελέχη της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας παρουσίασαν πιο αναλυτικά θέματα που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις, τις τομεακές παρεμβάσεις και τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο λειτουργίας των Στρατηγικών Σχεδίων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλες οι αγροτικές οργανώσεις καθώς και οργανωμένοι φορείς αγροτών. Τα αποτελέσματα της συνάντησης αναμένεται να συμβάλλουν στην προσπάθεια διαμόρφωσης πλαισίου σκέψεων και απόψεων που θα είναι υποβοηθητικές για συγκρότηση πολιτικής για τη γεωργία της Κύπρου στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.