Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή στην Ημερίδα «Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Σύγχρονες τεχνικές, Αντιχαλαζικά, Διαχείριση νερού για άρδευση από το διάστημα»

 

Ημερίδα κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ευημερία του αγροτικού κόσμου στις ορεινές περιοχές

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα που στόχο έχει την ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, τη χρήση των αντιχαλαζικών διχτύων και τη διαχείριση του νερού στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται ως μια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας. Η γεωργία ανήκει στους τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο, λόγω της εξάρτησης της από τις καιρικές συνθήκες, με τις ενδείξεις για τη σοβαρότητα των επιπτώσεων να γίνονται όλο και πιο ανησυχητικές.

Οι καιρικές συνθήκες και το μικροκλίμα μιας περιοχής αποτελούν βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη και εξέλιξη των καλλιεργειών και είναι απαραίτητο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για τον υπολογισμό της βιωσιμότητας μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Παράλληλα, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί καθώς και λόγοι επάρκειας και ασφάλειας των τροφίμων, επιβάλλουν ένα νέο τρόπο διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που να καταγράφει και να αποτυπώνει όσο το δυνατόν καλύτερα τη μεταβλητότητα των χαρακτηριστικών της καλλιέργειας, του εδάφους και του μικροκλίματος, τόσο χωρικά όσο και χρονικά.

Οι νέες εφαρμογές της τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή φαίνεται να δίδουν ευρείες δυνατότητες για αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Η «γεωργία ακριβείας» είναι μια σύγχρονη μέθοδος διαχείρισης των γεωργικών τεμαχίων η οποία επιτρέπει την εφαρμογή νέων τεχνικών καλλιέργειας, την εξατομίκευση της άρδευσης με βάση το μικροκλίμα και τον προσδιορισμό διαφορετικών επιπέδων εισροών σε διαφορετικές περιοχές του αγρού, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό παραγωγής της κάθε περιοχής και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Οι σύγχρονες τεχνικές παραγωγής και διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν ως στόχο την αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος. Αυτό προκύπτει είτε από την αύξηση της παραγωγής είτε από τη μείωση των εισροών. Συνεπακόλουθο εξάλλου της μείωσης των εισροών είναι και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη χρήση αγροχημικών, με την εφαρμογή των απαραίτητων ποσοτήτων. Σήμερα, οι παραγωγοί, για να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Η χρήση πλαστικών διχτύων στη γεωργία σε παγκόσμια κλίμακα επεκτείνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιούνται για σκίαση, για προστασία κατά των εντόμων, για την κατασκευή ανεμοφρακτών, για αντιχαλαζική προστασία. Τα διχτυοκήπια τροποποιούν το μικροκλίμα στο εσωτερικό τους, μειώνοντας παράλληλα τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό. Η άρδευση με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, με τη χρήση νέων μεθόδων όπως της τηλεπισκόπησης και διαφόρων αισθητήρων, αναμένεται να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του νερού. Πέραν τούτου, αναμένεται ότι θα συντείνει και στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων, στις περιπτώσεις εκείνες όπου εφαρμόζεται συνδυασμένη άρδευση και λίπανση, αφού μειώνεται έτσι και η ποσότητα των λιπασμάτων που εκπλένονται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου μας, στην προγραμματιζόμενη προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η οποία αναμένεται πριν το τέλος του 2019, στις επιλέξιμες δράσεις του σχεδίου που θα αφορούν στις ορεινές περιοχές θα περιλαμβάνεται και η επένδυση για εγκατάσταση αντιχαλαζικών συστημάτων, ενώ, παράλληλα, αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα μοριοδότησης στους δικαιούχους αιτητές του εν λόγω σχεδίου.

Κλείνοντας, επιθυμώ να συγχαρώ την Παναγροτική Ένωση Κύπρου για τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας και τους εισηγητές των ενδιαφέροντων θεμάτων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.  Ευελπιστώ, η σημερινή ημερίδα να αποτελέσει κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ευημερία του αγροτικού κόσμου στις ορεινές περιοχές.