Γενικός Διευθυντής

Βιογραφικό Σημείωμα
Ανδρέας Α. Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο κ. Γρηγορίου γεννήθηκε στις 13 Απριλίου, 1965. Αποφοίτησε από το Η΄ Λύκειο Λεμεσού το 1983. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία του στην Εθνική Φρουρά και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το 1988. Το 2006 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στη Δημόσια Διοίκηση (MPSM), από το Cyprus International Institute of Management (CIIM).

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 1988 μέχρι το 1992 και στη συνέχεια ξεκίνησε την καριέρα του στη Δημόσια Υπηρεσία.
Προσλήφθηκε αρχικά στη θέση Βοηθού Φοροθέτη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων το 1992, όπου και εργάστηκε μέχρι το 1993. Στη συνέχεια, προσλήφθηκε το 1993 στο Τμήμα Τελωνείων στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, όπου και εργάστηκε μέχρι το 1996. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα ως Λειτουργός στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπου και εργάστηκε μέχρι το 2002. Κατά τη διάρκεια της εκεί υπηρεσίας του, αποσπάστηκε στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την περίοδο 1999 – 2001.

Το Νοέμβριο του 2002, προσλήφθηκε στη θέση Ανώτερου Λειτουργού, Υπεύθυνου για Οικονομικά και Νομικά θέματα στο τότε νεοσύστατο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), όπου εργάστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, είχε μεταξύ άλλων την ευθύνη για τη ρύθμιση του Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο, με την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στην εθνική νομοθεσία.

Το Φεβρουάριο του 2008 διορίστηκε Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Από τις 19 Δεκεμβρίου 2019, ανέλαβε, μετά από σύσταση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μέχρι και τις 31 Αυγούστου, 2020.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, 2020, ο κ. Γρηγορίου ανέλαβε, μετά από Απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.