«Φυτεύω για το Κλίμα» – Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν δενδρυλλίων

Με στόχο τη συμβολή της Κύπρου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν παροχή δενδρυλλίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα».  Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τη φετινή φυτευτική περίοδο ολοκληρώνεται στις 8 Νοεμβρίου 2019.

Στόχος του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα», που εξήγγειλε στις αρχές του μήνα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, είναι η διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των πρωτοβουλιών δενδροφύτευσης που έχουν αναληφθεί την τελευταία περίοδο, μέσα από τον συντονισμό, την κατάρτιση και την έμπρακτη στήριξη όλων των φορέων που τις έχουν εξαγγείλει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τους κατά τόπους δασικούς σταθμούς ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών: www.moa.gov.cy/forest. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε σε έντυπη μορφή, στους κατά τόπους δασικούς σταθμούς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο της αίτησης αλλά και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα», δικαιούχοι δωρεάν δενδρυλλίων είναι δημόσιοι φορείς και οργανωμένα σύνολα των πιο κάτω κατηγοριών:

  • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες).
  • Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες).
  • Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αστυνομία, Εθνική Φρουρά, Νοσοκομεία κτλ.).
  • Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, Εξωκλήσια, Μοναστήρια).
  • Άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση.