Φωτογραφικό υλικό από την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΙΚΑΡΟΣ 2020»

Η άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΙΚΑΡΟΣ 2020» πραγματοποιήθκε στις 16 Ιουνίου στο Πεδίο Βολής Αεροσκαφών του Τμήματος Δασών (Δάσος «ΠΡΟΦΑΛΙ»), πλησίον του στρατοπέδου Κόσιης.  Σκοπός της άσκησης ήταν η βελτίωση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των πτητικών επιχειρήσεων.

Την άσκηση παρακολούθησε και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβασή της.