8η Υπουργική Διάσκεψη – FOREST EUROPE

Συνεργασία 46 χωρών για Προστασία των Δασών στην Ευρώπη

Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, συμμετείχε σήμερα στην υπογραφή του Υπουργικού Ψηφίσματος με τίτλο “Adapting pan-European forests to climate change” και της Υπουργικής Διακήρυξης με τίτλο “The Future we Want: The Forest We Need”, στο πλαίσιο της 8ης Υπουργικής Διάσκεψης για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, η οποία είναι γνωστή ως πρωτοβουλία FOREST EUROPE.  Η υπογραφή των δύο κειμένων με τις Υπουργικές Δεσμεύσεις έγινε σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση των αρμόδιων για τα δάση Υπουργών των 46 κρατών μελών της Πρωτοβουλίας, και προβαλλόταν στην εικονική αίθουσα της Διάσκεψης, που φέτος πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα, στις 14-15 Απριλίου 2021.

Η Κύπρος συμμετείχε στις εργασίες της 8ης Διάσκεψης και με παρέμβαση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, στη διαδικτυακή συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Προσαρμόζοντας τα Δάση στο Μεταβαλλόμενο Κλίμα», κατά την οποία παρουσίασε τις πολιτικές και τις δράσεις της χώρας μας για προσαρμογή των δασών της στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Καδής επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Κύπρου στην Πρωτοβουλία και δήλωσε η δέσμευσή της για στενότερη συνεργασία, με στόχο την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην Ευρώπη και τον κόσμο, και την αντιμετώπιση όλων των υπαρχουσών και μελλοντικών προκλήσεων, περιλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής.

Η Υπουργική Διακήρυξη που υπεγράφη σήμερα, παρουσιάζει το αναθεωρημένο όραμα για τα δάση της Ευρώπης, τους κοινούς πανευρωπαϊκούς σκοπούς και στόχους για τα δάση μέχρι το 2030, ενώ αναλαμβάνονται και κοινές πολιτικές δεσμεύσεις για δράσεις σε πανευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Το Υπουργικό Ψήφισμα συνοψίζει την πολιτική βούληση για ενίσχυση των προσπαθειών, σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και της αειφόρου διαχείρισής τους, αλλά και του δασικού τομέα γενικότερα, στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Δηλώνει επίσης την πολιτική δέσμευση για διασύνδεση των συναφών εθνικών και διεθνών δράσεων και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού πληροφόρησης σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν τα δάση. 

Η FOREST EUROPE αποτελεί μια εθελοντική, υψηλού επιπέδου πολιτική πρωτοβουλία για συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που επιλαμβάνεται όλων των σοβαρών θεμάτων που αφορούν στα δάση, τη δασοπονία και τον δασικό τομέα στην Ευρώπη. Σε αυτή συμμετέχουν 46 ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και μια σειρά από διακυβερνητικούς και μη – κυβερνητικούς οργανισμούς με το καθεστώς του παρατηρητή.  Από το 1990 που ξεκίνησε, η Πρωτοβουλία FOREST EUROPE έχει συμβάλει καθοριστικά και καταλυτικά στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών στην Ευρώπη, τόσο σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κύπρος μέλος της FOREST EUROPE από το 2003

Η Κύπρος είναι μέλος της περιφερειακής πρωτοβουλίας FOREST EUROPE από το 2003 και έκτοτε συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις μετέπειτα Διασκέψεις και έχει προσυπογράψει όλα τα μέχρι σήμερα Ψηφίσματα και Διακηρύξεις. Η χώρα μας έχει επωφεληθεί πολύπλευρα από τη συμμετοχή της στην Πρωτοβουλία, αφού σημαντικά στοιχεία των Υπουργικών Δεσμεύσεων έχουν ενσωματωθεί στη νέα Εθνική Δασική Πολιτική, στη νέα δασική νομοθεσία και στη σύγχρονη δασική διαχείριση, όπως για παράδειγμα η θεσμοθέτηση των Διαχειριστικών Σχεδίων, των Κριτηρίων και Δεικτών για την Αειφόρο Διαχείριση των Δασών, η ανάδειξη των προστατευτικών λειτουργιών των δασών και των θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και μια σειρά από άλλα επιμέρους θέματα.