Ετήσια και έκτακτη κρατική χορηγία σε οργανώσεις προστασίας ζώων

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει δύο μέτρα στήριξης των φιλοζωϊκών οργανώσεων, τα οποία εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των ζώων που έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει το Υπουργείο.

Αποσκοπώντας στη στήριξη του πολύτιμου έργου που επιτελούν οι οργανώσεις προστασίας ζώων και τα καταφύγια ζώων, το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ανακοινώνει πως, από τις 01/06/2021 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε εγκεκριμένες οργανώσεις προστασίας ζώων και καταφύγια ζώων. Η κατανομή της κρατικής χορηγίας θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με το μέγεθος, την οικονομική ευρωστία και το εύρος των δραστηριοτήτων κάθε μιας οργάνωσης/καταφυγίου.

Επιπρόσθετα, για δεύτερη συνεχή χρονιά και στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα παραχωρηθεί έκτακτη κρατική χορηγία αποκλειστικά για καταφύγια, τα οποία λειτουργούν εγκεκριμένες οργανώσεις προστασίας ζώων. Σκοπός της έκτακτης χορηγίας είναι να βοηθηθούν τα καταφύγια να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες κράτησης των ζώων, στοχεύοντας στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που εγκρίθηκε προ διετίας, με την οποία καθορίστηκαν κριτήρια για βελτίωση των συνθηκών ευημερίας και προστασίας των ζώων σε καταφύγια, ξενοδοχεία, εκτροφεία και υποστατικά προσωρινής φύλαξης.

Νοείται ότι Οργανώσεις οι οποίες έλαβαν την έκτακτη κρατική χορηγία κατά το προηγούμενο έτος δεν δύνανται να τη διεκδικήσουν για δεύτερη φορά.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας ορίζεται η 31/08/2021.

Η παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από το αρχείο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Το έντυπο της αίτησης το οποίο περιλαμβάνει και πληροφορίες για τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.