Επίσπευση καταβολής ενίσχυσης στους δικαιούχους αιτητές του Μέτρου «Καλή Διαβίωση Αιγοπροβάτων» του ΠΑΑ

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, προωθεί την επίσπευση της καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους αιτητές του Μέτρου 14 «Καλή Διαβίωση των Αιγοπροβάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή της εντός του Μαΐου 2020.

Το συνολικό πόσο ενίσχυσης ανέρχεται περίπου στο €1.000.000 και αφορά διακόσιους εν δυνάμει δικαιούχους αιτητές της δεύτερης προκήρυξης του υπό αναφορά Μέτρου