Επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές σε καλλιέργειες κατά την προηγούμενη περίοδο

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αγρότες και όλο τον αγροτικό κόσμο ότι η καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες τους κατά την προηγούμενη περίοδο, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020, όπως είχε  αρχικά εξαγγελθεί. Σημειώνεται ότι, αν και οι αποζημιώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο αποζημιώσεων της τελευταίας εικοσαετίας, όπως και τις αρχικές εκτιμήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, σε πρόσφατη Συνεδρία του, την καταβολή ολόκληρου του ποσού, συνολικής αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε σχέση με διαπιστώσεις παραγωγών ότι το ύψος των υπό αναφορά αποζημιώσεων διαφοροποιείται από αποζημιώσεις προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ’ αυτών να αισθάνονται αδικημένοι, το ΥΓΑΑΠ επιθυμεί να επισημάνει τα εξής:

  1. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζονται στην πράξη πρόνοιες του «περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμου του 2019».
  2. Βασικό εργαλείο εφαρμογής του νέου Νόμου είναι το «Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για Αντιστάθμιση Ζημιών στον Τομέα της Γεωργίας», το οποίο βασίζεται στο ενωσιακό δίκαιο και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  3. Παρά τα όσα αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω, το ΥΓΑΑΠ θα εξετάσει, το συντομότερο δυνατό και σε συνεχή διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις, θέματα που έχουν τεθεί από τον αγροτικό κόσμο για πιθανές διαφοροποιήσεις του νέου συστήματος, ώστε να καλύψει τις όποιες αδυναμίες έχουν παρατηρηθεί.