Επίσκεψη Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας. Αναγνώριση του υψηλού επιπέδου έρευνας που διενεργεί το ΙΓΕ

Την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, κατά την επίσκεψή του στις μονάδες των αγελάδων και των αιγοπροβάτων της “Πειραματικής Έπαυλης Αθαλάσσας” (ΠΕΑ) του Ινστιτούτου.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς της διατροφής και πιο συγκεκριμένα για τα πειράματα χορήγησης υπαλλακτικών ζωοτροφών, με σκοπό τη μείωση του κόστους διατροφής αλλά και της γενετικής βελτίωσης για τη βελτίωση του γενετικού δυναμικού των εκτρεφόμενων ζώων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση του ΙΓΕ και το προσωπικό του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής, εξετάζονται, παράλληλα, διάφορες πρακτικές διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη παραγωγή γάλακτος κατά τη διάρκεια του έτους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας, ένας μεγάλος αριθμός ανθεκτικών ζώων διατίθεται σε κτηνοτρόφους για σκοπούς αναπαραγωγής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των κοπαδιών τους και την περαιτέρω διάδοση στον εκτρεφόμενο πληθυσμό γενοτύπων που προσδίδουν ανθεκτικότητα στην Τρομώδη νόσο. Ο Υπουργός είχε, επίσης, την ευκαιρία να δει από κοντά τα συστήματα εκτροφής αρνιών και εριφίων με υποκατάστατα γάλακτος και χρήση αυτόματων συσκευών τεχνητού θηλασμού, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η εμπορική αξιοποίηση όλης της ποσότητας του γάλακτος που παράγουν οι προβατίνες και οι αίγες, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα έσοδα του κτηνοτρόφου.

Ο κ. Καδής αναγνώρισε το πολύ υψηλό επίπεδο έρευνας που επιτελείται στο ΙΓΕ, τα αποτελέσματα της οποίας διοχετεύονται άμεσα στους γεωργοκτηνοτρόφους και άλλους ενδιαφερόμενους, μέσω των εκπαιδεύσεων που διεξάγονται στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας αλλά και στους υπόλοιπους πειραματικούς σταθμούς που διατηρεί σε όλη την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης τη βούληση του Υπουργείου για ενίσχυση της Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αθαλάσσας σε προσωπικό, έτσι ώστε μέσα από την απρόσκοπτη λειτουργία της να συνεχίσει να αποτελεί ισχυρό βραχίονα τόσο της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στα θέματα ζωικής παραγωγής, όσο και του νέου ρόλου που θα κληθεί να αναλάβει το Ινστιτούτο ως φορέας εκπαίδευσης.