Επίσκεψη Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισκέφτηκε σήμερα, 29 Μαρτίου 2018, ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στα πλαίσια γνωριμίας του με τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου του.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. Υπουργός έτυχε ενημέρωσης για το
όραμα του Τμήματος αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική ευημερία του
αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι στόχοι και οι δράσεις που λαμβάνονται στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού που αποσκοπεί στην αειφορεία της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ώστε και οι μελλοντικές γενεές να απολαμβάνουν τις χρήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι θαλάσσιοι πόροι και γενικότερο το θαλάσσιο περιβάλλον .
Ο κ. Καδής ενημερώθηκε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας καθώς επίσης και για τις προοπτικές ανάπτυξης των τομέων αυτών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος περιλαμβανομένου και της αντιμετώπισης πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Ο κ. Καδής εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το έργο που επιτελεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκόμενους ότι το Υπουργείο και ο ίδιος προσωπικά θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Τμήματος προκειμένου να τροχοδρομηθούν
θέματα που χρίζουν άμεσου χειρισμού αλλά και προς την επίτευξη όλων των στόχων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη άντλησης οικονομικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την πάταξη της παράνομης αλιείας.