Επίσκεψη Κώστα Καδή στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και στην Υπηρεσία Μεταλλείων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ) και στην Υπηρεσία Μεταλλείων.
Στο ΤΓΕ, ο Υπουργός ενημερώθηκε για τον χειρισμό των θεμάτωνπου αφορούν κυρίως στη μελέτη του γεωλογικού περιβάλλοντος, στην επισκόπηση των ορυκτών και των υπόγειων υδατικών πόρων, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των γεωκινδύνων (σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι κ.λπ.)και στην
προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική και μεταλλευτική κληρονομιά.
Ο κ. Καδής εξέφρασε την ευαρέσκειάτου για το έργο που παράγεται και επεσήμανε ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες που θα συμβάλουνστην υλοποίηση πολιτικών και δράσεων που αφορούν στην αειφόρο διαχείριση των ορυκτών και υδατικών πόρων και την προστασία του πολίτη και του δομημένου και
φυσικού περιβάλλοντος από τους γεωκινδύνους. Επεσήμανε ακόμα ότι θεωρείται σημαντική η προώθηση από το ΤΓΕ βασικών παραμέτρων που περιέχονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως η ενδυνάμωση βασικών τομέων της οικονομίαςμέσω της τουριστικής ανάπτυξης με
έμφαση στο Γεωπάρκο Τροόδους, η βιώσιμη ανάπτυξη και ποιότητα ζωής μέσω της ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των υδατικών πόρων και των ορεινών περιοχών και η στήριξη των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των γεωτρητικών προγραμμάτων για την
κυπριακή ΑΟΖ. Τέλος, ανέφερε ότι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και τον ίδιο είναι η ολοκληρωμένη αποκατάσταση των χώρων εγκαταλειμμένων μεταλλείων.
Στην Υπηρεσία Μεταλλείων, ο Υπουργός ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, για την κατάσταση και τις προοπτικές της μεταλλευτικής και της λατομικής βιομηχανίας, καθώς επίσης για τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων του
τομέα. Αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται, δήλωσε την πρόθεσή του για στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της.