Επίσκεψη Κώστα Καδή στην Αθήνα Σημαντικές επαφές με έλληνες Υπουργούς Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO

Σημαντικές επαφές με τους ομολόγους του στα θέματα της Γεωργίας και του
Περιβάλλοντος είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής. Ο κύπριος Υπουργός συναντήθηκε με τον
έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο.
Ο κ. Καδής ενημέρωσε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας για το ζήτημα της ανομβρίας στην Κύπρο και τις επιπτώσεις της στη γεωργία, τονίζοντας την πρόθεση της Κυπριακής
Δημοκρατίας να στηρίξει, με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, τους επηρεαζόμενους
γεωργοκτηνοτρόφους. Ενημέρωσε, επίσης, τον έλληνα ομόλογό του για την πρόθεσή του να θέσει το θέμα στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ και να ζητήσει στήριξη μέσα από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Ο έλληνας Υπουργός διαβεβαίωσε ότι στην προσπάθειά της αυτή, η Κύπρος θα έχει τη στήριξη της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο κ. Αποστόλου έθεσε το ευρύτερο πρόβλημα της ανάγκης προσαρμογής των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή ενώ ακούστηκαν εκατέρωθεν ενδιαφέρουσες απόψεις για αντιμετώπισή του.
Στη συνάντηση των δυο Υπουργών, συζητήθηκε ακόμα η συνεργασία και λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου της κυπριακής πατάτας στην αγορά της Ελλάδας, που προκαλείται από την παράνομη ανάμειξη κυπριακών πατατών με πατάτες άλλων προελεύσεων.
Τέλος, κατά τη συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε εγκάρδιο και εποικοδομητικό κλίμα,
λήφθηκε απόφαση για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κύπρου και της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Ελλάδας, για διμερή συνεργασία σε θέματα που αφορούν στις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες.
Στη συνάντηση που είχε ο κ. Καδής με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, συζητήθηκαν οι προσπάθειες που γίνονται στο επίπεδο της κάθε χώρας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στο θέμα αυτό, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δυο Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, το ζήτημα της ενδυνάμωσης της συνεργασίας Κύπρου
και Ελλάδας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αλλά και για την αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων μετά από φωτιά.
Στο επίκεντρο τέθηκε και η περεταίρω συνεργασία των δυο χωρών στα ζητήματα διατήρησης της βιοποικιλότητας ενώ συμφωνήθηκε και η διοργάνωση στην Κύπρο ειδικού εργαστηρίου, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές διαχείρισης και διατήρησης σημαντικών ειδών και οικοτόπων, όπως επίσης και περιοχών του δικτύου Natura 2000.
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε, επίσης, η συνεργασία των δύο χωρών για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Συμφωνήθηκε, παράλληλα, η πραγματοποίηση συνάντησης τεχνοκρατών στην Ελλάδα με στόχο τον συντονισμό των δύο χωρών ως προς τον καθορισμό της περιβαλλοντικής κατάστασης στα ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας.
Ο κ. Φάμελλος, από την πλευρά του, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των στερεών και υγρών αποβλήτων, όπως και την ανάγκη για την κατάλληλη προετοιμασία εφαρμογής του Σχεδίου Τριμερούς Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στα θέματα της αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.
Ο κ. Καδής προσκάλεσε τους δύο έλληνες αξιωματούχους να επισκεφθούν σύντομα την Κύπρο, για ανασκόπηση και περεταίρω προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών. Η πρόσκληση του κύπριου Υπουργού έγινε δεκτή.
Στο ενδιάμεσο των πιο πάνω συναντήσεων, ο Υπουργός συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας-Κύπρου, με θέμα την ανάδειξη και διαχείριση της γεωλογικής κληρονομιάς. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καδής έκανε αναφορά στην ένταξη του Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, γεγονός το
οποίο του προσδίδει διεθνή αναγνώριση, ως πολυθεματικό πάρκο, με σημαντική γεωτουριστική προοπτική.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στήριξε ένθερμα την προσπάθεια για δημιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους, αναγνωρίζοντάς το ως ένα χρήσιμο εργαλείο για περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, με πολυδιάστατα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για τη δημιουργία γεωπάρκου και στην περιοχή Ακάμα, διαβεβαιώνοντας ότι το Κράτος, μέσω του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και άλλων κρατικών φορέων, θα στηρίξει και αυτή την
προσπάθεια.
Σήμερα και αύριο, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Όρους Καλλίδρομο στο Παλαιοχώρι και του Εθνικού Δρυμού Οίτης στην Υπάτη, στο πλαίσιο του έργου “For Open Forests” του Προγράμματος LIFE.