Επιμορφωτική Ημερίδα για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και το Αναπνευστικό και Αναπαραγωγικό Σύνδρομο του Χοίρου διοργανώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Eνημερωτικού/επιμορφωτικού χαρακτήρα ημερίδα για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ASF – ΑΠΧ) και το Αναπνευστικό και Αναπαραγωγικό Σύνδρομο του Χοίρου (PRRS – ΑΑΣΧ) διοργανώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις εταιρείες Topigs Norsvin Hellas και Activet Cyprus.

Η ημερίδα αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους του κλάδου της χοιροτροφίας. Η παρουσία των Χοιροτρόφων, των Κτηνίατρων και Ζωοτεχνών που παρακολουθούν τις μονάδες στην Κύπρο κρίνεται επιβεβλημένη και απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη εξάπλωση της ΑΠΧ τα τελευταία χρόνια στην Ασία και Ευρώπη.

H ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:45 π.μ., στην αίθουσα Σεμιναρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Για την εύρυθμη οργάνωση της εν λόγω ημερίδας, καλούνται όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της χοιροτροφίας να διαβιβάσουν, μέχρι τις 14/09/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nneocleous@vs.moa.gov.cy, κατάλογο με τα στοιχεία των ατόμων που θα τους εκπροσωπήσουν στην ημερίδα αυτή, ή τα προσωπικά τους στοιχεία, στην περίπτωση που θα συμμετάσχουν εξατομικευμένα. Στα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: ιδιότητα (χοιροτρόφος, κτηνίατρος, ζωοτέχνης, διατροφολόγος, ζωέμπορος κλπ.), ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και φορέας που εκπροσωπείται.