Εποικοδομητική η συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλληλεγγύη Κοινό το όραμα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, είχε σήμερα συνάντηση με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλληλεγγύη, κα Ελένη Θεοχάρους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για επαφή με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και αφορούσε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Κώστας Καδής ανέφερε τα εξής: «Είχαμε μια πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση με την κα Θεοχάρους. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αυτή την περίοδο και γενικότερα τη στρατηγική και το όραμά μας και να ακούσω, βέβαια, χρήσιμες εισηγήσεις, προβληματισμούς και να συζητήσουμε θέματα των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχτηκε η ευαισθησία του Κινήματος Αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος και προώθησης μιας αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, με επίκεντρο την στήριξη τομέων της γεωργίας που έχουν σημαντική προοπτική, όπως είναι ο αμπελοοινικός αλλά και αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν ιδιαίτερη κυπριακή ταυτότητα.
Σίγουρα, θα αξιοποιήσουμε δεόντως τις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί και είμαι βέβαιος ότι και από την πλευρά του Κινήματος Αλληλεγγύη θα έχουμε τη στήριξη σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα κινούνται προς την κατεύθυνση της αειφόρου γεωργικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος στον τόπο μας».

Η κα Θεοχάρους, από την πλευρά της, ανέφερε τα ακόλουθα: «Θέλω να ευχαριστήσω τον έντιμο Υπουργό Γεωργίας για τη σημερινή συνάντηση. Είχαμε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα ζητήματα και όλες τις προκλήσεις που αφορούν τη γεωργία, τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ανάπτυξη εγκαταλελειμμένων τύπων καλλιεργειών, όπως είναι αμπελοκαλλιέργεια και η χαρουποκαλλιέργεια, καθώς και πολλά άλλα ζητήματα.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το Κίνημα Αλληλεγγύη είναι ένα οικολογικό κίνημα, έχουμε πρόθεση να στηρίξουμε κάθε ενέργεια του Υπουργού που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Με όλα όσα ακούσαμε σήμερα, διαπιστώνουμε ότι όντως το όραμα του Υπουργού κινείται προς την κατεύθυνση που συνταυτίζεται πλήρως και με το δικό μας όραμα. Γι’ αυτόν το λόγο, ο Υπουργός θα έχει και την πρακτική και την κοινοβουλευτική στήριξή μας αλλά και τη συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτείται η εθελοντική συμμετοχή του κύπριου πολίτη. Τον ευχαριστούμε και πάλι».

7-9-2018 Συνάντηση με Πρόεδρο Αλληλεγγύης Κα.Θεοχάρους.