Επιδότηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση

Επιδιώκοντας τη στήριξη όλο και περισσότερων κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών να εφαρμόσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την επέκταση του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών που στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οργανισμών που προχωρούν εθελοντικά στην εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου-EMAS.

Το κράτος, μέσα από το σχέδιο επιδότησης επιχειρήσεων και οργανισμών που καταχωρούνται στο μητρώο του Συστήματος EMAS, επιθυμεί να δώσει την αρχική ώθηση για την εφαρμογή του, καθώς και την ευκαιρία σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος και να συμβάλλουν ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος. Το εν λόγω σχέδιο επιδότησης αφορά επιχειρήσεις όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων ή οργανισμούς (δημόσιους, ημικρατικούς, ιδιωτικούς), που επιθυμούν να εισάγουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Στόχος του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) είναι η ετοιμασία και η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, η επιμόρφωση και η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού των οργανισμών σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και η σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  του κοινού και άλλων ενδιαφερομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σε αρκετές επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας μας που κατάφεραν να εφαρμόσουν το Σύστημα EMAS. Ανάμεσα στους οργανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται το Προεδρικό Μέγαρο, το κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και πέντε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, προωθώντας το μήνυμα ότι «μπορούμε να πετύχουμε πολλά για την προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλίσουμε ένα μέλλον πιο ποιοτικό και αειφόρο, βελτιώνοντας πρώτα τις δικές μας επιδόσεις και δίνοντας παράλληλα το καλό παράδειγμα».

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy/environment