Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας της μεσογειακής φώκιας Απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για την αποτελεσματική προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus και ειδικότερα την προστασία των θαλάσσιων σπηλαίων αναπαραγωγής της στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας στην Επαρχία Πάφου, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο.  Η σημερινή απόφαση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του μικρού πληθυσμού της Μεσογειακής Φώκιας στον κυπριακό χώρο.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε αναγκαία την απαλλοτρίωση της ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων που αφορούν στην αποτελεσματική προστασία της μεσογειακής φώκιας.   Για την προστασία του είδους αλλά και τη σωστή διαχείριση της βιοποικιλότητας της περιοχής των Θαλασσινών Σπηλιών Πέγειας, έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα μια σειρά άλλων μέτρων, μεταξύ των οποίων και η έκδοση Διατάγματος για τη δημιουργία Ζώνης Προστασίας γύρω από την περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στην Πέγεια, στην οποία απαγορεύεται η αλιεία καθώς και η διέλευση μηχανοκίνητων σκαφών.

Τόσο τα μέτρα του Διατάγματος, όσο και η σημερινή απόφαση για απαλλοτρίωση ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας, ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις εισηγήσεις που υπέβαλε σε έκθεσή του ο ειδικός επιστήμονας σε θέματα της διατήρησης της μεσογειακής φώκιας, Δρ. Παναγιώτης Δενδρινός.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Προγράμματος Παρακολούθησης της Μεσογειακής Φώκιας στην Κύπρο, έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία 19 ατόμων μεσογειακής φώκιας στα παράκτια ύδατα της Κύπρου.