Ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE από το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE (Τμήμα Περιβάλλοντος) και η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018, στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσει η δημοσιογραφική κοινότητα το Πρόγραμμα LIFE – το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.
Το Πρόγραμμα LIFE έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Απευθύνεται σε οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα Έργο που έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE, το RELIONMED-LIFE. Το Έργο αυτό έχει σκοπό να προστατεύσει τα θαλάσσια νερά της Κύπρου και της Μεσογείου από το χωροκατακτητικό είδος ψαριού Pterois miles (κοινώς Λεοντόψαρο), μέσα από ένα σύστημα έγκαιρης αντίδρασης και στοχευμένης απομάκρυνσης για να αποτρέψει τις οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτής της εισβολής.

Το δηλητηριώδες και δυνητικά θανατηφόρο λεοντόψαρο εξαπλώνεται ταχύτατα στα θαλάσσια νερά της Μεσογείου. Πέραν από τον προφανή κίνδυνο για τους ανθρώπους, το λεοντόψαρο είναι ισχυρός θηρευτής και μπορεί να προκαλέσει μεγάλες μειώσεις στα άλλα είδη της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευμάτων, επιφέροντας σημαντικές οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Μέρος του Έργου είναι και η διερεύνηση για πιθανές δυνατότητες χρήσης του λεοντόψαρου από την τοπική αγορά, ώστε οι μελλοντικές απομακρύνσεις να είναι και οικονομικά βιώσιμες.

Παραδείγματος χάριν τη συμπερίληψη του ψαριού στο μενού εστιατορίων και τη χρήση του ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.

Εταίροι στο συγκεκριμένο Έργο είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, η εταιρεία Marine & Environmental Research (MER) Lab Ltd, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας Ενάλια Φύσις και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE μέσω του Έργου LIFE Cyclamen, έχει ως στόχο τη στήριξη και υποβοήθηση των κυπριακών φορέων ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των κυπριακών προτάσεων και, συνεπώς, την απορρόφηση της χρηματοδότησης προς όφελος του περιβάλλοντός μας. Για να μάθετε περισσότερα για το Έργο LIFE Cyclamen, αλλά και για το Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy