Ενημερωτική εκδήλωση για Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Πρόγραμμα LIFE

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE, την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018,
στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουν οι δημοσιογράφοι το Πρόγραμμα LIFE, το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Το Πρόγραμμα LIFE έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Απευθύνεται σε οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και κρατικούς
φορείς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πέραν από τις γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα LIFE, παρουσιάστηκε και ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Smart-PV. Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές και τη μείωση της ανάγκης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω «έξυπνων» συστημάτων. Στο πλαίσιο του έργου, εφαρμόστηκαν, σε πιλοτική βάση,
φωτοβολταϊκά και έξυπνοι μετρητές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Επίσης, εκπαιδεύτηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες με σκοπό να βελτιώσουν το ενεργειακό τους προφίλ. Το αποτέλεσμα ήταν να καταφέρουν να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικά να μειώσουν το λογαριασμό που καλούνται να πληρώσουν κάθε διμηνία. Το όφελος για το περιβάλλον είναι άμεσο αφού η λιγότερη κατανάλωση σημαίνει και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Όλη η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε μέσω του έργου SmartPV μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή μελλοντικών έξυπνων δικτύων που θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους καταναλωτές. Συντονιστής του έργου αυτού ήταν το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει σήμερα το δικό του Έργο LIFE, το LIFE Cyclamen, στόχος του οποίου είναι η στήριξη και υποβοήθηση των κυπρίων αιτητών ούτως ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας των κυπριακών προτάσεων και να καταφέρουμε να αξιοποιούμε αυτό το κονδύλι που στόχο έχει τη βελτίωση του
περιβάλλοντος μας.
Για να μάθετε περισσότερα για το Έργο LIFE Cyclamen αλλά και για το Πρόγραμμα LIFE μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy