Ενημέρωση κοινού για ωράριο και τοποθεσίες ρίψης πυροτεχνημάτων Η Υπηρεσία Μεταλλείων αναρτά σχετικό πίνακα στην ιστοσελίδα της

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού, η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα ανακοινώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις άδειες που έχουν εκδοθεί για ρίψη πυροτεχνημάτων σε διάφορες εκδηλώσεις σε όλες τις επαρχίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μεταλλείων άρχισε από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 να αναρτά στην ιστοσελίδα της (www.moa.gov.cy/mines) πίνακα στον οποίο επισημαίνονται οι ημερομηνίες, το ωράριο και οι τοποθεσίες για τις οποίες εκδόθηκαν άδειες ρίψης πυροτεχνημάτων.

Οι εν λόγω άδειες εκδίδονται μόνο για είδη πυροτεχνημάτων τα οποία συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα και φέρουν τη σήμανση CE. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του χειμερινού ωραρίου, οι ρίψεις πυροτεχνημάτων κατά κανόνα δεν επιτρέπονται μετά τις 21:00 καθημερινά και μετά τις 22:00 την Παρασκευή, το Σάββατο ή όταν ακολουθεί αργία. Κατά τη διάρκεια του θερινού ωραρίου προστίθεται μία ώρα αντίστοιχα.