Ενημέρωση από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σχετικά με περιστατικό ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού

Σχετικά με το πιο πάνω περιστατικό ,το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), πληροφορεί τα ακόλουθα:
Η Ομάδα Αντίδρασης του ΤΑΘΕ ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 22 Μαΐου για την ύπαρξη πετρελαϊκής ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λεμεσού. Προσωπικό του ΤΑΘΕ και λειτουργός του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μετέβηκαν αμέσως στην επηρεαζόμενη περιοχή για αξιολόγηση της κατάστασης.

Μετά την αξιολόγηση, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για στερεά υπολείμματα καυσίμου σε μορφή μικρών τεμαχίων, προχώρησε αμέσως στις ενδεδειγμένες ενέργειες για αντιμετώπιση της κατάστασης, με ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και λόγω της φύσης του περιστατικού (μικρά τεμάχια διασκορπισμένα σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων), ενημερώθηκε η Τοπική Αρχή, η οποία κινητοποίησε προσωπικό για περισυλλογή σωματιδίων από την ακτή καθώς και η Επαρχιακή Διοίκηση, για παραχώρηση ναυαγοσωστών προς ενίσχυση της όλης προσπάθειας.

Σήμερα, το προσωπικό του ΤΑΘΕ συνέχισε την εν λόγω επιχείρηση με τη στήριξη και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών, ενώ η επιχείρηση αντιμετώπισης ενισχύθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας. Η επιχείρηση βρίσκεται υπό τον συντονισμό και την επίβλεψη του ΤΑΘΕ και κρίνεται ως διαχειρίσιμη. Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής.