Έναρξη Έργου «Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο»

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας στη Λευκωσία, δόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία δημοσιογραφική συνδιάσκεψη για την έναρξη του έργου «Διαλογή στην πηγή στην Ορεινή Κύπρο». Στην παρουσίαση, εξηγήθηκε με λεπτομέρειες το εθνικής σημασίας έργο, βασικός στόχος του οποίου είναι η μείωση της παραγωγής των σύμμεικτων αποβλήτων και η ανεξαρτητοποίηση της ευρύτερης ορεινής και ημιορεινής Κύπρου από την ανάγκη μεταφοράς αποβλήτων προς τα αστικά κέντρα.

Το έργο «Διαλογή στην πηγή στην Ορεινή Κύπρο» είναι μέρος της μεγάλης στροφής της Οικονομίας προς την Πράσινη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία. Ουσιαστικά σημαίνει «δεν πετάμε τίποτα στην τύχη», ανέφερε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, κ Κώστας Χατζηπαναγιώτου, κατά την παρουσίαση του Έργου και των δράσεων που το υποστηρίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στην ευρύτερο Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α (Θεμέλια Αλλαγής, Ευημερίας, Ισότητας, Ανάπτυξης 2021-2027), περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για καθιέρωση διαλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην πηγή, καθώς και χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οργανικών/βιολογικών αποβλήτων κοντά στην πηγή παραγωγής τους. «Η σημασία του, έγινε σε όλους απόλυτα κατανοητή, καθώς σηματοδοτεί την στρατηγική μετάβαση της Κύπρου σε μία νέα εποχή σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων», τόνισε.

Ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο είναι συμβατό με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συμβάλλει στην επίτευξη των κοινοτικών και εθνικών στόχων για τη διαχείριση αποβλήτων, ανέρχεται στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Καδή, το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να δράσει συμπληρωματικά με το Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», που αναμένεται να εφαρμοστεί σε παγκύπρια βάση, σύντομα. Με τη στήριξη όλων, είπε, το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, στη μείωση των αποβλήτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαφύλαξη των φυσικών μας περιοχών από την ανεξέλεγκτη απόθεση κάθε λογής αποβλήτων», τόνισε ο Υπουργός. «Όσες δράσεις και αν προγραμματιστούν, δεν θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν δεν αλλάξουμε την κουλτούρα και τις καθημερινές μας συνήθειες στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας», κατέληξε ο Υπουργός Γεωργίας.

Σε σύντομο χαιρετισμό της, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Κλέλια Βασιλείου, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία του έργου, υπογράμμισε «πως τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες λανθασμένων πρακτικών τρόπων και προσεγγίσεων, αλλά και δυσκολιών που προκύπτουν εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των ορεινών περιοχών». Σύμφωνα με την Επίτροπο, θα πρέπει «να είμαστε πρακτικοί, αλλά και να δώσουμε χώρο στην εξειδίκευση και την καινοτομία, να δώσουμε ωφέλιμες λύσεις δημιουργώντας μια άλλη ευκαιρία για τις υπέροχες ορεινές μας κοινότητες».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Δρ Κώστας Χαμπιαούρης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η μη ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων δύναται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία. Ειδικότερα, για τις Ορεινές Κοινότητες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών τους, τα προβλήματα διογκώνονται και οι Κοινότητες επιβαρύνονται με υπέρογκα ποσά για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων τους» για να συμπληρώσει: «Το έργο, απευθυνόμενο στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες, θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για καθιέρωση χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων, με προώθηση της κομποστοποίησης σε οικιακά και εμπορικά υποστατικά μέσω παροχής δωρεάν κομποστοποιητών.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, κ. Ανδρέας Κιτρομηλίδης, ως εκπρόσωπος των άμεσα ενδιαφερομένων, στάθηκε στις νέες έννοιες που μπαίνουν στη ζωή μας με την «Κυκλική Οικονομία», λέγοντας πως η συμμετοχή της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου στο Έργο «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών του Κράτους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στη διαχείριση των αποβλήτων. «Οι έννοιες Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση θα πρέπει πλέον να γίνουν μέρος της καθημερινότητας όλων των κατοίκων της Κύπρου, οπουδήποτε και εάν διαμένουν», συμπλήρωσε.

Τα αμέσως επόμενα βήματα στο πλαίσιο του έργου, είναι η επαφή με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής μελέτης για ενημέρωση και συζήτηση των λύσεων για την ορθολογική διαχείριση των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, που θα προταθούν μέσω της μελέτης που διενεργείται στο πλαίσιο του έργου. Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες θα διενεργηθεί έρευνα κοινής γνώμης για τον εντοπισμό του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων των κατοίκων της περιοχής.