Έναρξη 2ης Φάσης Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων αδέσποτων γάτων 2018

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καλούν όλους τους εγγεγραμμένους κτηνίατρους που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη 2η Φάση του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, το οποίο οι ΚΥ διεξάγουν στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων, κτηνιατρικές κλινικές.
Οι στειρώσεις θα κατανεμηθούν ισόποσα σε όλες τις Κτηνιατρικές Κλινικές, ανεξαρτήτως αριθμού κτηνίατρων που εργάζονται/εργοδοτούνται σε αυτές.
Εγγεγραμμένοι κτηνίατροι που δεν διαθέτουν κλινικές, πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιήσουν τις στειρώσεις, υποβάλλοντας το σχετικό συμφωνητικό χρήσης / συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι να δηλώσουν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2018, στο οικείο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας στην οποία δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο εν λόγω Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Κτηνίατροι που συμμετείχαν ήδη στην 1η Φάση του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2018, δεν χρειάζεται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: https://moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument