Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή υπέγραψαν Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε σήμερα τριμερής Υπουργική Συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκε η Συμφωνία για την εφαρμογή του Υπο-περιφεριακού Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για
την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή, στην παρουσία αντιπροσώπου της Γραμματείας της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου.
Η Συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος της Μεσογείου στην περιοχή των τριών χωρών, μέσω της πρόληψης και της καταπολέμησης της ρύπανσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
Το Έκτακτο Σχέδιο Δράσης υιοθετήθηκε στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου που αφορά τη συνεργασία για Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, και σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης, την Καταπολέμηση της Ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας της Συνθήκης της Βαρκελώνης. Επιπλέον, το Έκτακτο Σχέδιο Δράσης καθορίζει τον μηχανισμό αμοιβαίας βοήθειας, βάσει του οποίου οι Αρμόδιες Αρχές
Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεργαστούν για να ανταποκριθούν σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία δύναται να επηρεάσουν τη θαλάσσια ή παράκτια περιοχή μιας ή περισσοτέρων χωρών ή σε περιστατικά που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της κάθε χώρας ξεχωριστά.
Η Υπουργική Συνάντηση αναγνώρισε, επίσης, τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το 2017 στους τομείς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης των υδάτων και των υδατικών λυμάτων. Για το λόγο αυτό, η
Υπουργική Συνάντηση διακήρυξε την αποφασιστικότητα των μερών για παραπέρα ενδυνάμωση της συνεργασίας, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των μερών για την εφαρμογή του Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή και σε θέματα παρακολούθησης του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, της
εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στις επιπτώσεις της και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή ενός τριμερούς εργαστηρίου στο προσεχές μέλλον, με σκοπό τη χάραξη ενός οδικού χάρτη για την εφαρμογή κοινής δράσης στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων.