Εκστρατεία Ελέγχων και Επιθεωρήσεων σε Υποστατικά Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου αλιείας, από το αλιευτικό σκάφος μέχρι τον καταναλωτή, διεξήγαγε συντονισμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε υποστατικά χονδρικού εμπορίου αλιευτικών προϊόντων σε παγκύπρια βάση κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επιθεωρήθηκαν και ελέγχθηκαν συνολικά 45 υποστατικά και εντοπίστηκαν 24 παραβάσεις που αφορούν τη δήλωση των αλιευμάτων, τα συστήματα ζύγισης και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Στους παραβάτες εκδόθηκαν αυστηρές γραπτές προειδοποιήσεις με παράλληλη ενημέρωση για τα προβλήματα και ελλείψεις που παρουσιάστηκαν.

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων στοχεύει πρωτίστως στο να μπορεί να προσδιοριστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας του εμπορίου το σκάφος, η μέθοδος και η περιοχή αλίευσης για σκοπούς πάταξης της παράνομης λαθραίας και αδήλωτης/άναρχης αλιείας. Επίσης, η ιχνηλασιμότητα διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που δίνεται στον καταναλωτή στα σημεία πώλησης μπορεί να ελεγχθεί και να επαληθευτεί.

Το ΤΑΘΕ ενημερώνει το κοινό ότι στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αλιευτικών προϊόντων θα πρέπει να παρέχεται για το κάθε είδος που προφέρεται προς πώληση, η ελάχιστη πληροφόρηση για τον καταναλωτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι υποχρεωτικές πληροφορίες αφορούν προ-συσκευασμένα και μη προ-συσκευασμένα προϊόντα.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγράφεται: α) η Εμπορική και Επιστημονική Ονομασία, β) η μέθοδος παραγωγής, γ) η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής, δ) η κατηγορία του αλιευτικού εργαλείου και (ε) κατά πόσον το προϊόν έχει αποψυχθεί. Λεπτομέρειες για την πληροφόρηση του καταναλωτή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ https://moa.gov.cy/moa/dfmr.
Το ΤΑΘΕ θα συνεχίσει και θα επαναλάβει τους ελέγχους τόσο σε υποστατικά χονδρικού εμπορίου όσο και σε υποστατικά λιανικού εμπορίου και εστιατόρια.