Εγκαθίδρυση Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας Σχετικό Διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την εγκαθίδρυση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής «Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019, με την έκδοση σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή.

Το Διάταγμα έχει διαμορφωθεί με βάση το άρθρο 5Α του περί Αλιείας Νόμου και στοχεύει στη δημιουργία μιας Ζώνης Απόλυτης Προστασίας (Πυρήνας) των αναπαραγωγικών σπηλαίων, στην οποία θα απαγορεύεται η αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η διέλευση και αγκυροβόληση σκαφών. Τα ίδια θα ισχύουν και στην Ουδέτερη Ζώνη, πλην των σκαφών αυτών που κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας μικρών σκαφών (σχετικό χάρτης επισυνάπτεται).

Το εν λόγω Διάταγμα αποτελεί το επισφράγισμα μιας διαδρομής συνεχών προσπαθειών προς επίτευξη του στόχου της προστασίας και σωστής διαχείρισης της βιοποικιλότητας της περιοχής των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας. Τα μέτρα που παρουσιάζονται στο Διάταγμα ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις εισηγήσεις που υπέβαλε σε έκθεσή του ο ειδικός επιστήμονας σε θέματα της διατήρησης της μεσογειακής φώκιας, Δρ. Παναγιώτης Δενδρινός.

Κατά το 2010, κατόπιν ένταξης της θαλάσσιας περιοχής «Χερσόνησος Ακάμας» στο δίκτυο Natura 2000, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προχώρησε σε χαρτογράφηση των οικοτόπων για τον εντοπισμό ευαίσθητων ειδών και οικοτόπων οικολογικής σημασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και το Πρωτόκολλο για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο (SPA & Biodiversity Protocol) της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας και στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, πραγματοποιείται σε συστηματική βάση το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Μεσογειακής Φώκια Monachus monachus.

Σε σχέση με το θέμα, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, υπογράμμισε τα εξής:
«Η ανάγκη για την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος προέκυψε αφενός από το ότι έχει εξακριβωθεί πως η Μεσογειακή Φώκια χρησιμοποιεί τα θαλάσσια σπήλαια της περιοχής και αφετέρου από την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας της περιοχής από διάφορες θαλάσσιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Η συμμετοχή και η στήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων που έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την περίπτωση, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της περιοχής. Έχει αποδειχτεί ότι οι προσπάθειες διατήρησης της βιοποικιλότητας που συγκεντρώνουν την αποδοχή και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών έχουν καλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Είναι στο χέρι μας να συμβάλλουμε στην προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας καθώς και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και την επίτευξη του στόχου αυτού».

Τέλος, με την ευκαιρία της εγκαθίδρυσης της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής «Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας», το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, υπάρχει επιβεβαιωμένη αναπαραγωγή της Μεσογειακής Φώκιας στον Ακάμα. Συγκεκριμένα, στις 5 Δεκεμβρίου 2018 γεννήθηκε η μικρή Αφροδίτη. Η Μεσογειακή Φώκια είναι ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση, με τον συνολικό πληθυσμό της να ανέρχεται περίπου στα 600 άτομα. Στην Κύπρο υπολογίζεται ότι υπάρχουν μόνο 14 φώκιες.