Εφαρμογή της Νομοθεσίας για Μείωση Κατανάλωσης της Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς

To Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κύπρου, με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε, μέσω του Κανονισμού 375/2017, το μέτρο για απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, στα σημεία πώλησης. Σκοπός του μέτρου αυτού και
απώτερος στόχος της Οδηγίας, είναι η μείωση της κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος.
H αλόγιστη χρήση πλαστικής σακούλας, η ακατάλληλη επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής της, η ανθεκτικότητά στη φθορά και η ανεξέλεγκτη απόρριψη επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον.
Τα αρνητικά αποτελέσματα είναι εμφανή και έντονα, ιδιαίτερα στη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων και στην υδρόβια ζωή.
Οι εν λόγω σακούλες θα χρεώνονται κατ’ ελάχιστο προς πέντε σεντ (0,05 €) συν ΦΠΑ 19% ανά τεμάχιο και η κοστολόγηση πρέπει να είναι διακριτή στα δελτία αποδείξεων. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού ενεργοποιείται επίσημα από την 1/7/2018. Το μέτρο αφορά τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (mm) και απαγορεύεται η
δωρεάν διάθεση τους από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες στα σημεία πώλησης (π.χ. υπεραγορές, φαρμακεία, καταστήματα, περίπτερα κ.ά).
Εξαίρεση στη νομοθεσία αποτελούν ΜΟΝΟ οι σακούλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πρωτογενής συσκευασία για χύμα τρόφιμα, για λόγους υγιεινής ή αποφυγή σπατάλης τροφίμων.
Οι σακούλες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως σε φρουταρίες/μανάβικα, κρεοπωλεία, ψαραγορές.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το μέτρο αυτό θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες και οι ποινές που αναφέρονται στους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 2002 έως 2017.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ξεκινάει εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία θα διαρκέσει από τις 23/6/2018 μέχρι και τις 8/7/2018, με ενημερωτικό υλικό και εναλλακτικές λύσεις.
Στις 25/6/2018 θα γίνει η επίσημη έναρξη της εκστρατείας στις 11:00 π.μ. στο Mall of Engomi, όπου θα βρίσκονται Λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος για ενημέρωση του κοινού.
Το πρόγραμμα της εκστρατείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: www.moa.gov.cy/environment Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 22866248/ 22866246.