Δραστηριότητες Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη

Τετάρτη 17/1/2018
11:00 π.μ. Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης Ζήνων (ΚΣΕΔ), Λάρνακα
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος
Κουγιάλης θα παρακολουθήσει άσκηση που πραγματοποιείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για αντιμετώπιση περιστατικού θαλάσσιας
ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο θαλάσσιο χώρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός θα προβεί σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.