Δραστηριότητες Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή

Πέμπτη, 19/4/2018
11:30 π.μ.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
κ. Κώστας Καδής, θα έχει εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της
Ισπανίας στην Κύπρο κ. Angel Lossada.