Δραστηριότητες Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή

Πέμπτη, 24/5/2018
10.00 π.μ.
Στο σπίτι της Ευρώπης
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής θα Χαιρετίσει την τελική Δημοσιογραφική Διάσκεψη «Κύκλοι της Γης» για την ΚΑΠ, στο Σπίτι της Ευρώπης.

Παρασκευή, 25/5/2018
7.00 μ.μ.
Δερύνεια, Φεστιβάλ Φράουλας
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής θα παραστεί και θα χαιρετίσει την έναρξη του φεστιβάλ φράουλας στην Δερύνεια.

Κυριακή, 27/5/2018
11.00 π.μ.
Στη Δορά Λεμεσού
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής θα Χαιρετίσει την εκδήλωση Ανα-Βιώματα, στην Δορά Λεμεσού.