Δραστηριοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό και τους πολίτες ότι οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τα μέτρα που περιγράφονται στα Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τις εργασίες τους συνεχίζουν και οι εγγεγραμμένοι διαχειριστές αποβλήτων που αναλαμβάνουν τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.  Κατά τις εργασίες μεταφοράς αποβλήτων οι διαχειριστές αποβλήτων θα πρέπει να έχουν μαζί τους ως αποδεικτικό το σχετικό πιστοποιητικό καταχώρησης.

Μένουμε σπίτι!