Δίωξη των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών προωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο

Στόχος η στήριξη του εισοδήματος των γεωργών και των καταναλωτών

Την προώθηση Νομοσχεδίου για τη δίωξη των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑθΕΠ) που εντοπίζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Κύπρο, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, καταδεικνύοντας την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να αντιμετωπίσει δραστικά ένα φαινόμενο που λειτουργεί σε βάρος του αγροτικού κόσμου και των καταναλωτών. Με βάση σχετική Πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι ΑθΕΠ θα διώκονται, πλέον, από την Αρμόδια Αρχή, που είναι το Τμήμα Γεωργίας.

Στο στόχαστρο της Πολιτείας θα τεθούν οι εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ δύο ή περισσότερων συναλλασσόμενων μερών που παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά και αντιβαίνουν στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη. Στο πλαίσιο αυτό, με το νέο Νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστούν πρακτικές που τα τελευταία χρόνια πήραν σοβαρή έκταση και στη χώρα μας, όπως μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις συμβάσεων, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των 30 ημερών, απαιτήσεις εκ των προτέρων πληρωμής για την εξασφάλιση ή διατήρηση συμβάσεων, επιβολή πληρωμής για χαλασμένα ή απούλητα προϊόντα και άλλες ενέργειες που πλήττουν εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.

Το φαινόμενο των ΑθΕΠ στον αγροτικό τομέα, επιφέρει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στον γεωργό, όπως απώλεια εισοδήματος, υψηλότερο κόστος παραγωγής από το εκτιμώμενο, δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής, υπερπαραγωγή προϊόντων και σπατάλη τροφίμων. Το φαινόμενο, όμως, περιορίζει και την αγοραστική δύναμη αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς δεν αποτελεί πρόβλημα αποκλειστικά «γεωργικό» αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα τα νοικοκυριά, με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Η σοβαρότητα του προβλήματος αποδεικνύεται και από τη νομική ρύθμισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την έκδοση σχετικής Οδηγίας το 2019. Στην Κύπρο, ωστόσο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από το 2018 είχε ήδη διενεργηθεί, μέσω του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, σχετική έρευνα και λεπτομερής καταγραφή των ΑθΕΠ που εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα της χώρα μας και επηρεάζουν δυσμενώς τον κύπριο παραγωγό και τον κύπριο καταναλωτή. Τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με ξεκάθαρο στόχο την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των πρακτικών αυτών στα εισοδήματα και στα οφέλη τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, είχε σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το Νομοσχέδιο, σημειώνοντας ότι θα τεθεί ενώπιόν της για εξέταση τις προσεχείς ημέρες και απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής να το εξετάσουν με τη μορφή του κατεπείγοντος, έτσι ώστε να προωθηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής πριν την επικείμενη διάλυσή της ενόψει των βουλευτικών εκλογών.