Δημοσίευση τεσσάρων θέσεων εργασίας στο ΤΑΘΕ

Τo Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει τη δημοσίευση τεσσάρων θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Έντυπο Ι, σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη.

Για την προκήρυξη της Θέσης και το έντυπο της αίτησης, πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη- Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, ΤΑΘΕ

Έντυπο Ι- Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου