Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα και φορείς ότι παρακολουθεί με σοβαρότητα, αφουγκράζεται και λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες οι οποίες δημοσιεύονται στα ΜΜΕ και αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

Παράλληλα διευκρινίζει ότι το νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση αποτελεί ένα προσχέδιο κειμένου που καταρτίστηκε με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες αφορά άμεσα. Το κείμενο αυτό μπορεί να αναδιαμορφωθεί, με βάση τεκμηριωμένες εισηγήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.