Δημόσια Διαβούλευση για τον περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων Νόμο

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων Νόμος του 2021»

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνουν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων (Διάθεση στην αγορά, Παρασκευή, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Προμήθεια, Διανομή, Φαρμακοεπαγρύπνηση, Έλεγχος και Χρήση) (Εφαρμοστικός) Νόμος του 2021».

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά γραπτώς. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 30/11/2021 αποστείλουν γραπτώς τις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του προτεινόμενου προσχεδίου του Νομοσχεδίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου director@vs.moa.gov.cy.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους αναφέρουν ως θέμα της επιστολής τους «Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων (Διάθεση στην αγορά, Παρασκευή, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Προμήθεια, Διανομή, Φαρμακοεπαγρύπνηση, Έλεγχος και Χρήση) Νόμος του 2021».

Το προσχέδιο του Νόμου μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.