Γραπτή Δήλωση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή για τη Συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ μετά το 2020

“Η νέα ΚΓΠ υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία και διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των γεωργών”

Η Συμφωνία για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020, που επιτεύχθηκε χθες στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Γεωργίας της ΕΕ που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα από το 1990. Πρόκειται για μια Συμφωνία που διασφαλίζει ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα λειτουργήσει προς όφελος της Ευρώπης, αλλά και προς όφελος του αγροτικού κόσμου στην Κύπρο.

Μετά από εντατικές πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων, έχουμε ενώπιον μας μια ισορροπημένη Συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ευέλικτη ΚΓΠ, η οποία συνάδει απόλυτα με τις ευρύτερες πολιτικές της ΕΕ και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Πολιτική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Η νέα ΚΓΠ υποστηρίζει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη και φιλική προς το κλίμα γεωργία, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των γεωργών.  Από τον Ιανουάριο του 2023 και για περίοδο 5 χρόνων η νέα ΚΓΠ, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή στήριξης, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που είναι και η πλειονότητα των καλλιεργητών στην Κύπρο, και θα προσφέρει νέα καθεστώτα για νέους γεωργούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί στην Κύπρο την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 380 εκ. ευρώ, στο οποίο θα προστεθεί η εθνική συνεισφορά ύψους 86 εκ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, άλλα 202 εκ. ευρώ θα κατανεμηθούν συνολικά στον αγροτικό κόσμο μέσω της ΚΓΠ. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση της ετοιμασίας του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και των προγραμμάτων στήριξης των αγροτών, αφού ολοκληρωθεί πρώτα η σχετική διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την έγκαιρη παρουσίασή τους στον αγροτικό κόσμο, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για μέγιστη αξιοποίησή τους.