Δήλωση Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Δημιουργείται νέα Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Αναδιαρθρώνεται το πλαίσιο διαχείρισης περιβαλλοντικών ζητημάτων

«Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική Απόφαση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά δρώμενα στον τόπο μας, με στόχο την αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, αποφάσισε τη δημιουργίας μιας δεύτερης Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση θα έχει στις αρμοδιότητές της θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών και της Πράσινης Συμφωνίας και θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης:

  • Κλιματική Αλλαγή
  • Κυκλική Οικονομία / Διαχείριση Αποβλήτων
  • Φύση / Βιοποικιλότητα
  • Εκτίμηση Επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα/ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Έλεγχος Ρύπανσης και Προστασία Αέρα, Υδάτων και Εδάφους
  • Ορυκτός Πλούτος / Γεωλογία
  • Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Παρακολούθηση

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική αυτή την Απόφαση, η οποία βάζει γερά θεμέλια για ένα νέο, αναβαθμισμένο και ορθολογικό πλαίσιο διαχείρισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στον τόπο μας, στη βάση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε τοπικό, περιφερειακό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Με αυτό τον τρόπο, η Κύπρος θα μπορέσει σίγουρα να ανταποκριθεί καλύτερα και στις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναντι των Διεθνών Συμβάσεων που έχει υπογράψει».