Διυπουργική Συνάντηση για την περιοχή του Ακάμα Προσπάθεια όλων η μέγιστη δυνατή συναίνεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διυπουργική συνάντηση με θέμα το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και το ΣχέδιοΑειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου, μεταξύ του
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι των ιδιοκτητών γης και των κοινοτήτων της περιοχής του Ακάμα.
Ο Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο σχέδιο αειφορικής ανάπτυξης και προστασίας του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, επισημαίνοντας ότι οι διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Με την ολοκλήρωση τους, σημείωσε ο Υπουργός, θα κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον κ. Καδή, στόχος των διαβουλεύσεων είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή σύγκλιση και συναίνεση για την αειφορική διαχείριση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών από την πλευρά του, ενημέρωσε για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου της περιοχής Ακάμα, το οποίο σημείωσε ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με την μετάκληση εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα έχουν συναντήσεις
και με τις Κοινότητες, με στόχο να εξεταστεί και να ληφθεί υπόψη και η κοινωνικοοικονομική πτυχή, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Εθνικό Σχέδιο για τον Ακάμα.
Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων του Ακάμα εξέφρασαν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους και υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους σε ό,τι αφορά την ήπια ανάπτυξη στην περιοχή, αλλά και την ανάγκη για στήριξη των γύρω Κοινοτήτων, ώστε να συγκρατηθεί ο πληθυσμός. Το περιβάλλον, τόνισαν,
θα προστατευτεί, παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται, και από τους κάτοικους της περιοχής που τόσα χρόνια το διαφύλαξαν.
Κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκε πως κοινός στόχος όλων είναι η αειφορική διαχείριση της ιδιαίτερα σημαντικής για τον τόπο μας περιοχής του Ακάμα, παράλληλα με την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής.