Διαβούλευση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην κυπριακή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αρχίζει το Υπουργείο Γεωργίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί με τίτλο «O περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων Νόμος». Η διαβούλευση αρχίζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, στις 15:00.

Η διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου για δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας. Το εν λόγω φαινόμενο, πέραν των επιπτώσεων που επιφέρει στον γεωργό, περιορίζει την αγοραστική δύναμη αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στον γεωργικό τομέα, αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά, με έμμεσες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της πρωτοβουλίας για νομική ρύθμιση του προβλήματος, το Υπουργείο καλεί όλους του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη και σφαιρικότερη συμμετοχή, που θα διασφαλίζει την πολύπλευρη εξέταση των επιμέρους θεμάτων και την παραγωγική σύνθεση των διάφορων απόψεων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 14/12/2018, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις amazeris@da.moa.gov.cy και director@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22772243. Το Νομοσχέδιο θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).

Παράλληλα, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, παρουσίαση του Νομοσχεδίου, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Τράπεζας στις 9:30 π.μ.