2ο Διεθνές Συνέδριο Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας – Κύπρου

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, σε συνεργασία με την Κυπριακή και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 16-18 Μαΐου 2019, υπό την αιγίδα του εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Το Συνέδριο θα δώσει έμφαση στην ανάδειξη και προβολή της γεωλογικής και μεταλλευτικής κληρονομιάς, στην προώθηση της γεω-εκπαίδευσης και στη γεω-τουριστική ανάπτυξη περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο, που έχουν χαρακτηριστεί ως Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία), ενώ στις 18 Μαΐου 2019 θα γίνει ξενάγηση σε χώρους του Γεωπάρκου Τροόδους.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των περιοχών στην Ελλάδα και την Κύπρο, που έχουν αναγνωρισθεί ως Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO και συγκεκριμένα της περιοχής Τροόδους Κύπρου και των περιοχών της Ελλάδας: (α) Νήσου Λέσβου, (β) Ψηλορείτη, (γ) Χελμού-Βουραϊκού, (δ) Βίκου-Αωού και (ε) Σητείας. Επίσης, θα παρουσιαστούν πτυχές του Παγκόσμιου Προγράμματος της UNESCO για τα Γεωπάρκα «UNESCO Global Geoparks», που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό και ειδικότερα την ανάδειξη της γεωλογικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την εκπαίδευση και την αειφορία, την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη τέτοιων περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, καλών πρακτικών, ιδεών και προτάσεων για τη νέα τουριστική και περιηγητική κουλτούρα, που αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς τα τελευταία χρόνια και βασίζεται στην προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε προορισμού, καθώς και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τον σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν τόσο στην προστασία τους, όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε τουριστικούς φορείς, συνδέσμους και οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αθλητικούς φορείς, συνδέσμους και οργανισμούς, μη κυβερνητικούς φορείς και οργανώσεις πολιτών, μελετητές, φοιτητές καθώς και στα μέσα ενημέρωσης και γενικά σε όσους ασχολούνται με τη διατήρηση, προβολή και ανάδειξη της γεωλογικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ακόλουθο ιστότοπο του συνεδρίου: https://www.geoparksconference.gov.cy.