Δελτίο Τύπου του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) σε σχέση με επιχείρηση πάταξης των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Σε στοχευόμενη επιχείρηση που διενήργησε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για πάταξη της παράνομης αλιείας στην παράκτια και θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζυγίου – Λάρνακας καταγγέλθηκαν πέντε
άτομα και κατασχέθηκαν εργαλεία αλιείας, όπως ψαροτούφεκα, καταδυτικές συσκευές, καλάμια κλπ.
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διενεργήθηκε μεταξύ των ωρών 06:00 – 14:00 το περασμένο Σάββατο, επιθεωρήθηκαν τόσο από τη θάλασσα όσον και από τη ξηρά 27 σκάφη/αλιείς και καταγγέλθηκαν 5 άτομα για αλιεία χωρίς άδεια, εκ των οποίων 2 και για αλιεία με ψαροτούφεκο και καταδυτικές συσκευές, καθώς και για διάφορες άλλες παραβάσεις.
Η αλιεία με ψαροντούφεκο σε συνδυασμό με καταδυτικές συσκευές εμπίπτει στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων, αφού αυτή η πρακτική είναι καταστροφική για τα αλιευτικά αποθέματα της παράκτιας ζώνης. Η εξώδική ρύθμιση τέτοιων παραβάσεων κυμαίνεται από 2000 μέχρι 3000 ευρώ.
Η επιχείρηση που διενεργήθηκε εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πάταξης των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.