Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην κυπριακή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων διαπιστώνει έρευνα του ΙΓΕ

“Θα αντιμετωπίσουμε τις πρακτικές που λειτουργούν σε βάρος των γεωργών”
Τονίζει ο Υπουργός Γεωργίας

Την αποφασιστικότητα του να αντιμετωπίσει δραστικά το πρόβλημα του φαινομένου των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑΘΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων απέδειξε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Με την έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Γεωργικό Ερευνών (ΙΓΕ), τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στα εγκαίνια της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης, το Υπουργείο έστειλε το μήνυμα ότι στηρίζει τους γεωργούς, τους απλούς παραγωγούς και όλο τον αγροτικό κόσμο, αντιμετωπίζοντας δραστικά τις ΑΘΕΠ που λειτουργούν σε βάρος τους.

Ενδεικτικό της έκτασης που έχει λάβει το φαινόμενο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ΙΓΕ, είναι ότι το 91,7% του συνολικού δείγματος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα ΑΘΕΠ την τελευταία πενταετία. Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι οι αθέμιτες πρακτικές με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων είναι οι μονομερείς και αναδρομικές τροποποιήσεις συμβάσεων, οι προθεσμίες πληρωμής για ευπαθή ή άλλα γεωργικά προϊόντα διατροφής μεγαλύτερες των 30 ημερών, οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και η απόκρυψη βασικών πληροφοριών.

Κατά κανόνα, οι ΑΘΕΠ πλήττουν τον πιο αδύνατο συμμετέχοντα στην αγροδιατροφική αλυσίδα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον γεωργό, επιφέροντας απώλεια εισοδήματος, ψηλό κόστος και δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγής. Το φαινόμενο όμως, πέραν των επιπτώσεων που επιφέρει στον παραγωγό, περιορίζει και την αγοραστική δύναμη αλλά και τις επιλογές των καταναλωτών. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στον γεωργικό τομέα, αλλά αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζει όλα ανεξαιρέτως τα νοικοκυριά, με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

«Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου θα προχωρήσουμε σε νομική ρύθμιση», τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, στην ομιλία του τη βραδιά των εγκαινίων της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης. «Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΓΕ είναι πολύ χρήσιμα και θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση όλων των ΑΘΕΠ που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν στη χώρα μας», πρόσθεσε ο Υπουργός Γεωργίας, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα εναρμονίζεται με τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εκδώσει την Οδηγία για ρύθμιση του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θέτει την Κύπρο πιο μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, με ξεκάθαρο στόχο την άρση των συνεπειών των πρακτικών αυτών στα εισοδήματα και στα οφέλη τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών» υπογράμμισε ο κ. Καδής.

Το συνοπτικό κείμενο με τα ευρήματα της έρευνας, επισυνάπτεται.