Αρχίζουν οι εργασίες Διαμόρφωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στην κοινότητα Λιοπετρίου Αναβαθμίζεται σε σύγχρονο χώρο εργασίας και πόλο έλξης για τους επισκέπτες

Την προκήρυξη των προσφορών για την έναρξη των εργασιών της Διαμόρφωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στην Κοινότητα Λιοπετρίου και την οργάνωση τους σε ένα Εθνικό Πάρκο, με έντονο περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που αφορούν στον αλιευτικό τομέα της Κύπρου και αποτελεί πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια», τόνισε ο κ. Καδής κατά την ανακοίνωση της προκήρυξης των προσφορών για το έργο. Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και αναμένεται να αποπερατωθεί σε 30 μήνες. Το κόστος του ανέρχεται στα €8,5 εκ. και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 (75% από ευρωπαϊκούς πόρους και 25% από εθνικούς), συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καταρτίστηκε ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου με εκπροσώπους από τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Περιβάλλοντος, Δασών, Αναπτύξεως Υδάτων, Δημοσίων Έργων, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου. Οι επαγγελματίες ψαράδες του αλιευτικού καταφυγίου συνέβαλαν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο πολυδιάστατο έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός χώρου ειδικά διαμορφωμένου για την κάλυψη των αναγκών τους.

Σήμερα, το Αλιευτικό Καταφύγιο αποτελείται από εφήμερες και πρόχειρες κατασκευές των ίδιων των αλιέων, χωρίς να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών τους. Σύμφωνα με τον κ. Καδή, κύριος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφύγιου σε έναν σύγχρονο, ασφαλή και οργανωμένο χώρο εργασίας για τους επαγγελματίες αλιείς. Ανέφερε επίσης, ότι ταυτόχρονα με τη διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου θα πραγματοποιηθεί και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Ποταμού, και στη δημιουργία ενός πόλου έλξης για τον επισκέπτη, προσφέροντάς του υπηρεσίες και εναλλακτικούς τρόπους αναψυχής.